§ 1. Definicje

 • Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem https://lexcontent.pl.
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowy partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • AdministratorNA WOSTOK Sp. z o.o. z siedzibą w 90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000828525, posiadająca NIP: 725 22 97 316 oraz numer REGON: 385529185, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł wpłaconym w całości, prowadząca Stronę internetową oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która odwiedza Stronę internetową za pośrednictwem internetu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.
 • Pliki Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2. Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez skrypt umieszczony na Stronie internetowej.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę internetową lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę internetową lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3. Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Strony internetowej Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

§ 4. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies
Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Strony internetowej.

§ 5. Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z serwisem Google Analitics, który może zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika.

§ 6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Stronę internetową i Serwisy zewnętrzne

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 2. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie jak wyłączyć pliki Cookies.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi
 4. Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Strony internetowej.

§ 7. Zmiany w Polityce prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce prywatności zawsze będą publikowane na podstronie https://www.lexcontent.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki prywatności.