Wakacje kredytowe

Najwyższa od lat inflacja i rosnące od dłuższego czasu stopy procentowe spowodowały, że wprowadzono rządowe wakacje kredytowe. Jak wpływają one na zdolność kredytową?

Wakacje kredytowe

Rządowe wakacje kredytowe mają na celu wsparcie kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Polegają one na zawieszeniu spłaty części kapitałowej i odsetkowej raty. Limit to cztery raty w 2022 roku i cztery raty – po jednej na kwartał – w roku 2023. Wakacje można zastosować tylko do jednej umowy kredytowej.

Warunki

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, trzeba spełnić jednocześnie poniższe warunki:

  • umowa kredytowa w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych winna być zawarta przed 1.07.2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania określony w umowie powinien przypadać po 1.01.2023 r.
  • kredytu udzielono w polskich złotych i nie podlega on indeksowaniu lub denominacji walutą obcą

Wniosek na dany miesiąc można złożyć maksymalnie w dniu płatności danej raty. Wypełniając wniosek wskazuje się okresy, w których chcemy skorzystać z wakacji kredytowych. Może to być miesiąc bieżący, przyszły, a nawet od razu miesiące przypadające w 2023 roku (po jednym na kwartał).

Skutki praktyczne

Wakacje kredytowe powodują wydłużenie okresu kredytowania, a banki nie mogą odmówić kredytobiorcy skorzystania z tego rządowego rozwiązania.

Zdolność kredytowa

Wiele banków wskazało, że wakacje kredytowe nie wpływają automatycznie na pogorszenie zdolności kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej ma nie brać przy ocenie kredytobiorcy faktu skorzystania z wakacji kredytowych. Informacje o wykorzystaniu wakacji trafiają jednak przekazywane do BIK. Banki indywidualnie mogą brać to pod uwagę przy ostatecznej decyzji o udzieleniu kredytu. Okazuje się jednak, że praktyki znane są już jednak przypadki, gdzie informacja o wakacjach kredytowych ograniczała możliwość zaciągnięcia zobowiązania.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj naszego bloga!

Źródła Informacji: Ministerstwo Finansów, bankier.pl, Inf. własna
Źródło zdjęcia: Pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *